Energia kwiatów

 

Home
Up

KONTAKT

KSIĘGA GOŚCI
zobacz księgę gości
dopisz się do księgi

 

 

 

 

 • Angelika Jest kwiatem aniołów, a dokładniej -Archanioła Rafaela, uzdrowiciela, który, jak mówi legenda, pierwszy odkrył jej przydatność w leczeniu dżumy. Sym­bolizuje harmonijne powiązanie sfery materialnej i duchowej, konieczne do spełnienia się osób urodzonych pod znakiem Strzelca

 • Chryzantema Nazwa oznacza „złoty kwiat" i wyraża dostatek, doskonałość oraz nieśmiertelność. Kwitnie w porze roku przypisanej Skorpionowi. Zwana niekiedy „kwiatem Dnia Wszystkich Świętych" - symbolizuje życie wieczne.

 • Dalia Kwiat ten tęczy się ze znakiem Wagi ze względu na piękny wygląd, symetryczne zapach. Odzwierciedlenie ludzi urodzonych pod tym znakiem do dobrej prezen­cji, ładu i harmonii.

 • Czerwony mak Jest to przepiękny kwiat, którego właści­wości znane są od czasów starożytnych. Leczy bezsenność i zaburzenia emocjo­nalne, często dotykające osoby uro­dzone w znaku Ryb. Ponadto kwiat ten pomaga lepiej radzić sobie z pro­blemami życia codziennego.

 • Chabry bławatki. Uchodziły za kwiaty, które tępią kosy żniwiarzy, Kiedyś używane do wyrobu atramentu. Do dziś niektórzy twórcy akwareli używają soku z chabrów mieszając go z ałunem. Wierzono, że mężczyzna starający się o względy kobiety poślubi ją, jeśli chaber włożony do jego kieszeni nie zwiędnie,

 • Cykoria Pomaga ludziom urodzonym w znaku Panny przezwyciężać przygnębienie, de­presyjne nastroje i pobudza ich system trawienny.

 • Dziurawiec Uważa się, że roślina ta chroni przed złymi demonami i czarami, jak również cierpie­niem, melancholią, jakie nawiedzają oso­by urodzone w znaku Raka. Wycisza duszę i rozjaśnia umysł.

 • Fiołki. Kwitnące wcześnie wróżą śmierć lub zarazę. Fiołki pojawiające się we śnie to znak pomyślności. Noszone wokół szyi, mają jakoby chronić przed pijaństwem. Zgodnie z książką Grandmothers' Redpes z 1901 r. wywar z listków fiołków, którym nasączano płótno opatrunkowe, przykładane potem jako kompres na chore miejsce, był lekarstwem przeciw rakowi. Kwiaty te rosły - ra­zem z różami i hia­cyntami-w ogrodzie, w którym Hades-Pluton więził Persefonę. W dawnych czasach fiołki stosowano do wyrobu eliksirów miłości. Kojarzą się ze szlachetnością, wdziękiem, potrzebą harmonii i wraż­liwością - cechami, które przypisywa­ne są ludziom spod znaku Wagi.

 • Goździki. Są uprawiane od ponad dwóch tysięcy lat. Dzięki silnemu, korzennemu zapachowi w czasach elżbietańskich zastępowały z powodzeniem drogie, sprowadzane zza morza przyprawy o tej samej nazwie. Goździk przypięty do ubrania oznaczał, że ten, kto go nosi jest zaręczony, a więc by inni zalotnicy zaprzestali swych starań.

 • Goryczka Łączy się ze znakiem Byka ze względu na powolny proces kwit­nienia i długowiecz­ność - odmiana żółta żyje nawet do 50 lat. W starożytności korzeń goryczki sto­sowano w rytuałach miłosnych w celu wzmocnienia pożądania.

 • Gwiazda Betlejemska Roślina ta pozostaje zielona w zimie i dla­tego symbolizuje po­wtórne pojawienie się dnia i światła w cza­sie przesilenia zimo­wego, kiedy Słonce wchodzi w znak Koziorożca. Jest to kwiat szczęścia, długiego życia i bogactwa.

 • Irys Kwiat będący symbo­lem nieśmiertelności - ceniony przez uro­dzonych pod tym znakiem, którzy tęsk­nią za chwilą wytchnienia. Wzmacnia twórczą wy­obraźnię.

 • Jaskier Ten wyrazisty maty kwiatek dodaje odwa­gi urodzonym w zna­ku Panny, gdyż mają one skłonności do rozterek, powątpie­wania i niedoceniania siebie

 • Kapryfolium Podobnie jak ludzie urodzeni w znaku Ra­ka, kapryfolium po­trzebuje do zakwit­nięcia odpowiednio zacisznego miejsca. Zawsze było symbolem nostalgii, wy­idealizowanego sposobu postrzega­nia przeszłości.

 • Konwalia Używana bywa w zaklę­ciach miłosnych, stąd wziął się francuski zwy­czaj obdarowywania konwaliami ukocha­nych. Stymuluje inte­lektualne zdolności Byków, często po­wolnych i konserwatywnych w miłości.

 • Lawenda Symbolizuje spełnie­nie życzeń i snów o miłości. Jej zapach ma łagodzące działa­nie przy przemęcze­niu umysłowym. Pomaga przy pobudliwości i trudnościach w zasypianiu.

 • Lilia Uważana za kwiat, bogów i królów, również miłości i śnieżnobia­łej cery. Lilia jest symbolem piękna i elegancji - przymio­tów godnych ludzi urodzonych w znaku Lwa. Lila jako symbol dziewictwa, czystości i niewinności. Kwiat często spotykany w wiązankach ślubnych, ale też.., w wieńcach pogrzebowych. Wierzy się, że lilia biała wyrośnie tylko wtedy, kiedy zasadzi ją dobra kobieta lub też gospodyni będąca głową domu. Podobno Pigmeje przywiązują do swych przepasek lilie tygrysie wierząc, że uchronią ich przed atakiem lwa.

 • Lotos Bujność lotosu i obfitość jego nasion symbolizują bogac­two i dobrobyt, bez­warunkową miłość i doskonałe szczę­ście. Uważany jest za znak skrom­nej dumy i spokojnej, cichej pewno­ści siebie.

 • Mak Kwiat ten ma narko­tyczne i halucyno­genne właściwości, może być nawet śmiertelną trucizną. Kojarzy się go ze snem, stanem nieświadomości, śmier­cią i zmartwychwstaniem - ściśle powiązanymi ze znakiem Skorpiona.

 • Magnolia w medycynie ludowej stosowana jest w leczeniu upławów bia­łych, zaburzeń trawienia, zaparć, gorączki, chorób skóry, malarii, uzależnienia od nikotyny, przeziębień, dny, czerwonki oraz dolegli­wości płuc i klatki piersiowej. W sztuce magicznej kwiaty magnolii służą do czarów miłosnych - kładzie się je pod łóżkiem kochanka lub małżonka, żeby pozostał wierny.

 • Malwa Pliniusz Starszy rzymski pisarz, żyją­cy w l wieku n.e. mó­wił: „kto pije dzien­nie pół kubka soku z malwy, zapobiega wszystkim chorobom". Roślina ta ma ponadto właściwości odpędzania ponurych i depresyjnych myśli, któ­re mogą nawiedzać ludzi.

 • Nagietek Kwiat radości, łask i opatrzności - jego nazwa łacińska ozna­cza „podążający za słońcem". Wyciąg z nagietka ma właści­wości antyseptyczne. Uważa się, że nagietek czyni ludzi towarzyskimi, otwartymi, tolerancyjnymi i miłymi.

 • Naparstnica Przydomek „palec dziewicy" wziął się z legendy o Dziewicy Maryi, która użyta naparstnicy do opatrzenia skaleczonego palca. Kwiat ten pomaga zachować zdrowie i dobre samopoczucie, a są to sprawy ważne dla Panien.

 • Nasturcja Nazwa pochodzi od kształtu kwiatów, które przypominają kaptury noszone przez mnichów z zakonu św. Franciszka. Kwiat ten ma właściwości tonizujące i sty­mulujące, zachęca Koziorożce do by­cia bardziej elastycznymi i otwartymi na innych. Zwalcza także objawy star­czego zniedołężnienia, które czasa­mi dotyka ludzi spod tego znaku.

 • Niezapominajka Kwiat ten, jak sa­ma nazwa wskazuje, związany jest z pa­mięcią i w ogóle ze sprawnością pracy mózgu, który pobu­dza, a także z takimi cechami, jak wierność i konsekwencja. Uwalnia osoby urodzone w znaku Ryb od nie­pokoju i czarnych myśli, które czasa­mi je nachodzą. Mają działanie lecznicze w przypadkach ukąszeń przez psy i węże. Uważa się, że stal hartowana w soku tych kwiatów jest wystarczająco twarda, aby przeciąć kamień. Tradycja nakazuje obdarować niezapominajkami tego, kto 29 lutego wybiera się w podróż.

 • Nagietek. Symbol wiecznej miłości, nazywany też kwiatem słońca. Dżem lub herbatka z płatków nagietka działają antydepresyjnie, Uważa się też, że kwiat przyłożony do mię użądlonego przez pszczołę lub osę przyniesie natychmiastową ulgę. Zrywanie nagietków oznacza ściąganie burzy z piorunami. Wywar z kwiatów jest znanym środkiem koloryzuj. włosy, natomiast płatki można wykorzystać przyrządzania sałatek. Zawarte w roślinie olejki eteryczne mają działanie przyspieszające gojenie się ran.

 • Narcyz Wydziela mocny za­pach, który może wy­woływać uczucie sen­ności. Właściwości | lecznicze wykorzystywane są w przypad­kach astmy i nerwicach, często nękają­cych Bliźnięta.

 • Orchidea Jest uważana za kwiat zmysłowej miłości. Związana jest z organami rozrodczymi, które znajdują się pod opieką znaku Skorpiona. W średniowieczu mikstu­ra z korzeni orchidei uważana była za afrodyzjak.

 • Peonia Zwana również piwonią, związana jest z tym znakiem ze względu na piękne liście. Wspaniały jest aromat niektórych odmian. Pomaga cierpiącym na ner­wice, należy do roślin „przywraca­jących życie"

 • Prymulka, a właściwe prawidłowo -pierwiosnka, ze swy­mi zielonymi Ustecz­kami jest, jak już sa­ma nazwa wskazuje, pierwszym kwiatem wiosny, ale dru­gim w kolejności znakiem zimowym -jako symbol nadziei, odnowy, aspi­racji, planów na przyszłość i swobod­nej myśli.

 • Przebiśniegi, symbol nadziei i czystości. W niektórych regionach uważane za kwiaty przynoszące nieszczęście do domu. Pojedynczy przebiśnieg jest zapowiedzią zbliżającej się śmierci.

 • Róża Jest królową kwiatów. Mocny, odurza jacy zapach czyni ją symbolem wiecznej i doskonałej miłości, niezniszczalności, cnoty, tajemniczości. Kiedy archeolo­dzy otworzyli grobowiec Tutenchamona, znaleźli tam kilka zachowa­nych bukietów róż. Róża jest kwiatem pięknym, delikatnym i wyrafinowa­nym, a cechy te znakomicie pasują do Wagi.

 • Rumianek Już w starożytności byt lekiem na wiele do­legliwości, takich jak łamanie w kościach, przeziębienie. Ma właściwości przeciwza­palne. Łagodzi także migreny wywoła­ne stresem.

 • Szałwia Jest to roślina, co do której panuje przeko­nanie, że pomaga przy wszystkich cho­robach i dolegliwościach. Starożytni le­karze i współcześni zielarze zgadzają się co do uniwersalnych właściwości szałwi. Zbawienne działanie przypi­sywane tej roślinie odpowiada aspi­racjom osób urodzonych w znaku Ryb, które od dawna były uważane przez astrologów za „naprawiaczy” zbawców świata.

 • Słonecznik Kwiat ten – jak wskazuje nazwa - zwraca się zawsze w kierun­ku słońca. Jego kształt i wygląd przypominają planetę rządzącą znakiem Lwa.

 • Stokrotka Symbolizuje rodzaj niecierpliwej i wyjątkowej miłości.

 •  Ulak. inaczej bez, zwłaszcza biały (tak jak większość białych kwiatów) przynosi do domu nieszczęście i zapowiada śmierć, Złą wróżbą - jak się uważa w Anglii - jest znalezienie kwiatka o pięciu płatkach, W Polsce - przeciwnie: taki kwiatek przynosi szczęście. Biały lub fioletowy bez Pochodzi z Persji. Jest to kwiat miłości; podobnie jak jaskół­ka - zapowiada wio­snę, początek pory miłości, dedykowa­nej Wenus, planecie rządzącej zna­kiem Byka.

 • Wawrzyn (laur) W starożytnej Grecji wawrzyn poświęcony byt Apollinowi, który żuł go, aby wspomóc swoje zdolności prorokowania, oraz Dionizosowi, bogowi wina. W Rzymie zaś wiązano go z Jowiszem. Łacińskie laurea wzięło się od zwyczaju dekorowa­nia uczonych i poetów wieńcami lau­rowymi - symbolem sławy i chwaty. Wszystko to świadczy o kontrasto­wych i złożonych cechach Wodnika.

 • Werbena W czasach starożyt­nych czczona jako święte ziele. Uważano, że pomaga zdo­być bogactwo i ochronić je. Nowonarodzo­nym daje dobrą pamięć i zdolności. Werbena łagodzi zmęczenie, nadpo­budliwość, bóle i skurcze, na które często cierpią osoby spod znaku Wodnika.

 • Wrzos Krzewi się żywiołowo, jest jednocześnie i mocny, i ozdobny. Ma właściwości anty-septyczne i moczo­pędne, pomaga w in­fekcjach dróg moczowych. Wrzos jest również związany ze znakiem Skor­piona.

 • Żonkile. W Walii mówi się, że ten, kto zobaczy pierwszy rozkwitły żonkil, może liczyć na pomyślność przez cały rok. Istnieje też prze zgodnie z którym wskazanie żonkila palcem może sprawić, że przestanie on kwitnąć,

 


CIASTECZKA-COOKIES-SRODO

Zawartość strony (c) 1998-2024 Arkadiusz Bolesław Lisiecki i cytowani autorzy
Jeżeli chcesz skorzystać w swoich publikacjach z materiałów zawartych na stronie skontaktuj się z autorem 

http://www.oswiecenie.com